Pentas verwelkomt ROC Docententour

Afgelopen donderdag was het zover: de docententour georganiseerd door het ROC van Twente. Tijdens de tour ontvingen verschillende Twentse bedrijven die kansen bieden aan statushouders, inburgeringsdocenten van het ROC van Twente en klantmanagers inburgering uit de gemeenten Almelo, Wierden en Rijssen.

Het doel

De tour was gericht op het vergaren van kennis uit het bedrijfsleven. Naast taallessen zijn er tal van competenties die waardevol zijn voor studenten. De inburgeringsdocenten ontdekten tijdens de tour welke specifieke bedrijfscompetenties dit zijn, wat hen in staat stelt hun onderwijs nog beter af te stemmen op de praktijk.

Kennismaking met bedrijven in Twente 

De tour bood ook een mooie kans om kennis te maken met bedrijven in Twente die actief kansen bieden aan statushouders. Aman, medewerker bij Pentas, deelde zijn persoonlijke ervaringen en gaf inzicht in zijn leertraject, de uitdagingen en successen op zijn pad naar integratie en ontwikkeling binnen Pentas.

Inburgeringsdocenten bekijken de FOOKE Freesmachine.

Bezoek aan Pentas

We startten de dag met een presentatie over Pentas, waarbij zowel de historie als de huidige werkzaamheden werden belicht. Er werd speciaal aandacht besteed aan hoe Pentas kansen biedt aan statushouders. Na de presentatie volgde een rondleiding door de fabriek, waar de docenten verschillende werkplekken en mogelijkheden voor studenten zagen.

Andere bezochte bedrijven

Naast Pentas bezochten de docenten en klantmanagers inburgering ook Aqua+, Novon, Kleurrijk Nijverdal en Niverplast.

Vooruitblik

Binnenkort verwelkomen we de statushouders uit het leertraject van het ROC van Twente. We kijken uit naar een leerzame ochtend.

Dank aan alle inburgeringsdocenten en klantmanagers voor jullie komst!