Handyscan 3D Max: precisie in productie, matrijzenbouw en kwaliteitscontrole

Aan het begin van dit jaar hebben wij, bij Pentas, een technologische sprong gemaakt door de integratie van de Handyscan 3D Max in onze operationele processen, gerealiseerd met de deskundige ondersteuning van EMS Benelux. Deze state-of-the-art 3D-scanner, die uitblinkt met een nauwkeurigheid tot 0,15 mm, is cruciaal voor het leveren van klanten met veeleisende producten. Het biedt ons mogelijkheden om complexe objecten met ongekende snelheid en precisie te digitaliseren, een cruciale factor voor het handhaven van onder andere onze productiekwaliteit.

De 3D-scanner wordt ingezet voor diverse taken:

Eerste Product Inspectie (Erstmuster Prüfung - EMP): Het vastleggen en valideren van nieuwe productontwikkelingen

Binnen ons kwaliteitsborgingsproces speelt de Eerste Product Inspectie een belangrijke rol. Deze procedure begint met het zorgvuldig vastleggen van het allereerste product dat uit een nieuw vervaardigde matrijs komt, door middel van de 3D-scanner kunnen we dit nu heel nauwkeurig doen. Dit initiële product wordt dan digitaal geanalyseerd om te verzekeren dat het voldoet aan al onze strikte kwaliteitsnormen.

Na goedkeuring wordt deze eerste productinspectie gedocumenteerd en opgeslagen als een belangrijk referentiepunt die bij de kwaliteitscontrole gebruikt kan worden.

Kwaliteitscontrole: waarborging van consistentie en kwaliteit

In de serieproductie zullen ter verificaties periodiek producten opnieuw gescand en vergeleken met het oorspronkelijke referentiepunt dat in een 3D-model is opgeslagen. Mogelijke afwijkingen kunnen dan eenvoudig worden waargenomen en bijgestuurd. Deze methode stelt ons in staat de consistentie van onze producten te monitoren en te waarborgen, en verzekert een hoge standaard van procescontrole en productkwaliteit.

Reverse Engineering: kopiëren en opnieuw produceren van machine onderdelen

Onze technische afdeling maakt ook gebruik van deze technologie voor reverse engineering doeleinden. Dit stelt ons in staat om machineonderdelen met hoge precisie te digitaliseren, waarna exacte replica’s geproduceerd kunnen worden. Dit is bijzonder handig voor machineonderdelen waarvan de originele ontwerptekeningen niet meer beschikbaar zijn. Door deze benadering kunnen we de levensduur van productieapparatuur verlengen en de afhankelijkheid van externe leveranciers verminderen.

De 3D scans zijn realtime te zien.

Natuurlijke productoppervlaktes: ontwikkeling van oppervlaktestructuren op matrijzen

Het gebruik van de 3D-scanner geeft ook mogelijkheden bij het ontwerpen van matrijzen, speciaal bij producten die een natuurlijke uitstraling nodig hebben zoals die van muren, zand of boomschors. Middels de scanner kunnen we deze oppervlaktes digitaliseren en in de 3D tekeningen van de matrijs gebruiken.Dit proces resulteert in eindproducten met authentieke texturen die de natuurlijke uitstraling nabootsen. Deze technische benadering stelt ons in staat om producten te ontwikkelen die natuurgetrouw ogen en voelbare kwaliteit opleveren. 

Dinand van de kwaliteitsdienst bij Pentas deelt zijn ervaringen met de overstap naar de 3D-scanner:

"In het verleden vertrouwden we op traditionele meetinstrumenten zoals schuifmaten of linialen voor het meten van onze producten. Deze methoden waren toereikend voor eenvoudige geometrieën, maar ze gaven een uitdagingen bij het meten van complexe ontwerpen, met name waar het gaat om krommingen. Met deze 3D-scanner is dat echt anders geworden. Door het aanbrengen van referentie-stickers op het product en het vervolgens te scannen, kunnen we nu snel en efficiënt een digitaal 3D-model genereren. Dit model laat met hoge precisie eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp zien, dit brengt onze kwaliteitscontrole naar een hoger niveau.”

De introductie van de Handyscan 3D Max binnen ons productieproces markeert een belangrijke stap voorwaarts in onze benadering van kwaliteit en precisie. Dit besluit benadrukt onze voortdurende inzet om technologische ontwikkelingen te integreren en voorbereid te zijn op toekomst.