Planmatig naar een next level in plastics

Pentas stelt een productontwikkelingsplan op dat is opgebouwd uit 7 verschillende fases. Elke fase wordt opgeleverd met een overeengekomen resultaat waarop u een beslissing kunt nemen voor de voortgang.

Fase 1: Definitie van het programma van eisen
Voor het definiëren van de ontwikkeling is het belangrijk om een programma van eisen (PvE) op te stellen waaraan uw product zal moeten voldoen. Met de kennis en ervaring van Pentas met vergelijkbare kunststof rotatiegietproducten en ontwikkelingen, zal Pentas helpen bij het opstellen van het complete eisenpakket. Bij het opstellen van dit eisenpakket gaan wij ervan uit dat wij de nodige informatie door u als klant krijgen aangeleverd. Eindresultaat: een definitief vastgesteld PvE.

Fase 2: Conceptvorming
Het concept concentreert zich op het integreren van functies en de produceerbaarheid als kunststof rotatiegietproduct. Oplevering in deze fase is één of meerdere concepten met motivatie en toetsing aan het PvE van de concepten en een onderbouwing met behulp van ontwerpschetsen.

Fase 3: Analyse
Een risicoanalyse zal in overleg met u plaatsvinden. Er zal toetsing plaatsvinden of de materiaalkeuze geschikt is voor de opgegeven eisen. Daarnaast zal er een analyse ten behoeve van de assemblage van het kunststof rotatiegietproduct plaatsvinden. Het eindresultaat is een definitief vastgesteld concept.

Om risico’s zoveel mogelijk te beperken, zet Pentas FMEA (Potential Failure Mode and Effects Analysis) in. FMEA is een methode waarbij op systematische wijze wordt onderzocht welke mogelijke problemen zich kunnen voordoen met het proces of met het kunststof rotatiegietproduct in de toekomst.

Fase 4: Engineering (Detaillering van het ontwerp)
Detaillering van het kunststof rotatiegietproduct is de belangrijke fase om over te gaan tot de matrijzenbouw en de automatisering. Deze fase kan door Pentas of door uw eigen engineeringafdeling voor u worden uitgevoerd.
– Uitwerken van het gekozen concept in het ontwerp (ruggen, wanddikte, lossing, etc.)
– Vastleggen lossingen, maatvoeringen, toleranties, etc.
– 3D CAD model, vorm geschikt voor matrijs- en gereedschap aanmaak
– 2D producttekeningen incl. te meten maten ten behoeve van uiteindelijke productie

Fase 5: Matrijs en Automatisering
Op basis van de door u aangeleverde definitieve 2D- en 3D CAD tekeningen van het te produceren kunststof rotatiegietproduct start Pentas de ontwikkeling en de aanmaak van de matrijs. Pentas heeft daarvoor de kwaliteiten in huis op de matrijzen zelf te vervaardigen, dit zorgt voor de juiste prijs/kwaliteitverhouding en een snelle doorlooptijd. Een planning wordt inzichtelijk opgesteld om de gewenste productlancering voor u te realiseren. De benodigde automatisering en aanverwante productiegereedschappen zullen parallel aan de matrijzenbouw plaatsvinden.

Fase 6: Productie
Alvorens Pentas in serieproductie gaat met uw kunststof rotatiegietproduct zal het product en het benodigde proces vrijgegeven moeten worden. Hiervoor wordt volgens de PPAP (Production Part Approval Process)-procedure de bijbehorende documentatie opgeleverd. Het PPAP-dossier levert het bewijs dat Pentas uw klantspecifieke eisen begrepen heeft en hieraan voldoet. Dit wordt samen met een productsample voor u samengevat in een Part Submission Warrant formulier.

Fase 7: Finishing & Assemblage
Voor dit verlengstuk van de productie van uw kunststof rotatiegietproduct zijn overeenkomstige stappen nodig om het proces te valideren. Alvorens Pentas in serieproductie gaat met de finishing en of de assemblage van uw kunststof rotatiegietproduct zal het product en het benodigde proces vrijgegeven moeten worden. Volgens de PPAP (Production Part Approval Process)-procedure wordt de bijbehorende documentatie opgeleverd. Dit wordt samen met een productsample voor u samengevat in een Part Submission Warrant formulier.
Pentas geeft u ook graag meer informatie over onze Engineering en Services.